Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây khi sử dụng bất kỳ nội dung nào trên website. Nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không truy cập trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng được liệt kê dưới đây. Chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tiếp tục sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đồng ý với các thay đổi. Bạn nên cập nhật thường xuyên để biết những thay đổi này.

Tất cả những cá nhân dưới 18 tuổi không được phép truy cập website. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, việc truy cập, đọc hoặc tương tác với nội dung website theo bất kỳ hình thức nào cũng được xem là trái phép. Cụ thể, website này từ chối quyền truy cập với những cá nhân được nhắc đến trong Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên internet của trẻ em (COPA) năm 1998.

Sử dụng thông tin trên website

Trừ khi có hợp đồng với nội dung ngược lại bằng văn bản với website, khách truy cập, người xem, người đăng ký, thành viên, cộng tác viên hoặc khách hàng sẽ không có quyền sử dụng thông tin này cho mục đích thương mại; họ không có quyền truyền phát, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào trong nội dung của website.

Bằng việc đọc nội dung của website này, bạn đồng ý với điều kiện này và thừa nhận bất kỳ việc sử dụng không được phép nào đều là trái pháp luật và bạn có thể phải chịu xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Khách truy cập cũng không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần nội dung bao gồm cơ sở dữ liệu, các trang ẩn, trang liên kết, code ẩn hoặc các tài sản trí tuệ khác của website vì bất kỳ lý do gì và cho bất kỳ mục đích sử dụng nào.

Quyền sở hữu website hoặc quyền sử dụng, bán, xuất bản nội dung của website

Website và các nội dung được sở hữu hoặc cấp phép bởi website. Các tài nguyên trên website là tài sản sở hữu và có bản quyền. Khách truy cập không có bất kỳ quyền nào đối với nội dung của trang web. Việc sử dụng nội dung của website vì bất kỳ lý do gì đều là vi phạm pháp luật trừ khi được thực hiện theo hợp đồng hoặc sự cho phép bằng văn bản của website.

Giới hạn trách nhiệm

Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Quý khách đồng ý rằng Website sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính hoặc phần mềm của bạn do việc tương tác với website hoặc nội dung của website gây ra. Khách truy cập phải chấp nhận mọi rủi ro khi xem và tương tác với trang web hoặc banner hoặc trang quảng cáo, thông điệp quảng cáo được hiển thị trên website.

Cookies và IP

Người dùng đồng ý cho phép theo dõi cookies và IP. Hệ thống phân tích lưu lượng truy cập của trang web sẽ sử dụng cookies và IP để theo dõi, thống kê số lượng truy cập vào website cũng như hành vi người dùng. Cookies có thể chứa các thông tin như: Ngày truy cập đầu tiên, số lần truy cập, ngày truy cập cuối cùng, liên kết (URL) và tên miền, hệ điều hành, trình duyệt và độ phân giải màn hình. Người dùng có thể hủy kích hoạt và/ hoặc xóa cookies bằng cách thực hiện theo những hướng dẫn của trình duyệt Internet.

Website này sử dụng Google Analytics, đây là một dịch vụ phân tích Web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng các tập tin “cookies”, thường là các files văn bản được đặt ở trong máy tính của bạn để giúp website phân tích xem người dùng sử dụng site đó như thế nào. Thông tin về việc sử dụng website của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) do cookie tạo ra sẽ được Google truyền về hoặc lưu trữ trên máy chủ ở Mỹ. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc sử dụng website của bạn và để lập các bản báo cáo về hoạt động của trang web lên các nhà điều hành website và để đưa ra những dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của website và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho những đối tác thứ ba mà theo luật mà họ có quyền.

Sử dụng liên kết bên ngoài

GiaoNuoc.vn có thể chứa các đường link tới các website được quản lý bởi các bên khác. GiaoNuoc.vn không kiểm soát nội dung hay tính xác thực của thông tin trên các website đó, và cũng không xác nhận các tài liệu trên các website đó. Đường link chỉ mang tính tham khảo và GiaoNuoc.vn từ chối trách nhiệm trước nội dung hoặc sự hoạt động của các website thuộc bên thứ ba này.